Wat bieden wij?

Het is mogelijk om verschillende vormen van hulp te krijgen binnen Mirre Zorg. Zowel dagbesteding, individuele begeleiding en beschermd wonen kunnen met elkaar gecombineerd worden wanneer dit het beste bij jouw hulpvraag aansluit. Onze insteek is om maatwerk te leveren. Al deze zorg kan je inkopen via de Wmo of Wlz.

Wat bieden wij?

Het is mogelijk om verschillende vormen van hulp te krijgen binnen Mirre Zorg. Zowel dagbesteding, individuele begeleiding en beschermd wonen kunnen met elkaar gecombineerd worden wanneer dit het beste bij jouw hulpvraag aansluit. Onze insteek is om maatwerk te leveren. Al deze zorg kan je inkopen via de Wmo of Wlz.

Dagbesteding

Het is mogelijk verschillende dagdelen activiteitenbegeleiding te volgen. We kijken naar je profiel, voordat we jouw programma samenstellen. Zo kun je zelfstandige en gezamenlijke activiteiten hebben, afhankelijk van je situatie. Het is ons streven om een programma te creëren dat bij jou past. Dit alles wordt in overleg met jou gerealiseerd.

Individuele Begeleiding

Daarnaast is het mogelijk om individuele begeleiding te ontvangen in de vorm van gesprekken en het ondernemen van activiteiten met een begeleider. Ook hierbij zullen we kijken naar jouw persoonlijke situatie om zo goed mogelijk daarop in te spelen in het geven van hulp.

Beschermd Wonen

Als derde mogelijkheid kunnen mensen verblijven in een woonvorm van Mirre Zorg. Wanneer zelfstandig wonen problemen veroorzaakt of je psychische klachten verergert en je intensievere zorg nodig hebt, kan dit een passende oplossing voor jou zijn. Zo is er 24-uur bereikbaarheid en oproepbaarheid en is het dus mogelijk om te allen tijde hulp te ontvangen, indien noodzakelijk.

Dagbesteding

Het is mogelijk verschillende dagdelen activiteitenbegeleiding te volgen. We kijken naar je profiel, voordat we jouw programma samenstellen. Zo kun je zelfstandige en gezamenlijke activiteiten hebben, afhankelijk van je situatie. Het is ons streven om een programma te creëren dat bij jou past. Dit alles wordt in overleg met jou gerealiseerd.

Individuele Begeleiding

Daarnaast is het mogelijk om individuele begeleiding te ontvangen in de vorm van gesprekken en het ondernemen van activiteiten met een begeleider. Ook hierbij zullen we kijken naar jouw persoonlijke situatie om zo goed mogelijk daarop in te spelen in het geven van hulp.

Beschermd Wonen

Als derde mogelijkheid kunnen mensen verblijven in een woonvorm van Mirre Zorg. Wanneer zelfstandig wonen problemen veroorzaakt of je psychische klachten verergert en je intensievere zorg nodig hebt, kan dit een passende oplossing voor jou zijn. Zo is er 24-uur bereikbaarheid en oproepbaarheid en is het dus mogelijk om te allen tijde hulp te ontvangen, indien noodzakelijk.

Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons belangrijk en dit willen we dan ook laten zien door ons kwaliteitskeurmerk van DNV – GL. Dit geeft aan dat we dat we waarde hechten aan professionaliteit en kwaliteit.

Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons belangrijk en dit willen we dan ook laten zien door ons kwaliteitskeurmerk van DNV – GL. Dit geeft aan dat we dat we waarde hechten aan professionaliteit en kwaliteit.

Ketenpartners waar we mee samenwerken.

Ook in onze zorg keten kiezen we voor kwaliteit en betrouwbare partners.

Aanmelding

Nadat je je aangemeld hebt om hulp bij ons te ontvangen, kijken we in een persoonlijk gesprek of we je verder kunnen helpen en op basis daarvan kijkend welke zorg het beste bij je past. Wanneer je gebruik wilt maken van de Wmo- voorziening, gaat deze aanvraag via de gemeente waar je woont. Wanneer je geïnteresseerd bent om hulp te ontvangen, zullen we je alle informatie hierover geven.

Aanmelding

Nadat je je aangemeld hebt om hulp bij ons te ontvangen, kijken we in een persoonlijk gesprek of we je verder kunnen helpen en op basis daarvan kijkend welke zorg het beste bij je past. Wanneer je gebruik wilt maken van de Wmo- voorziening, gaat deze aanvraag via de gemeente waar je woont. Wanneer je geïnteresseerd bent om hulp te ontvangen, zullen we je alle informatie hierover geven.

Veiligheid

Wij vinden veiligheid van de mensen die hulp bij ons ontvangen zeer belangrijk, daarom kunnen eventuele klachten ingediend worden bij een onafhankelijke organisatie die deze klacht in behandeling neemt.

Daarnaast hebben we een vertrouwenspersoon die beschikbaar is om onderwerpen te bespreken, zodat naast het management er altijd iemand is waar gevoelige onderwerpen mee gedeeld kunnen worden.

Veiligheid

Wij vinden veiligheid van de mensen die hulp bij ons ontvangen zeer belangrijk, daarom kunnen eventuele klachten ingediend worden bij een onafhankelijke organisatie die deze klacht in behandeling neemt.

Daarnaast hebben we een vertrouwenspersoon die beschikbaar is om onderwerpen te bespreken, zodat naast het management er altijd iemand is waar gevoelige onderwerpen mee gedeeld kunnen worden.